Wiedza uzyskana z webinaru bardzo otwiera oczy i pozwala zrozumieć lepiej dziecko, a dzięki temu zrobić też krok w stronę bardziej pokojowego rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach dziecko-rodzic.