KSIĄŻKA DLA DZIECI I RODZICÓW

Self-Regulation. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę” 

W maju 2019 roku nakładem wydawnictwa Znak Emotikon ukazała się książka mojego autorstwa „Self-Regulation. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę”. Początkowo funkcjonowała ona pod tytułem „Self-Reg. Opowieści dla dzieci…”. (Tytuł został zmieniony na początku 2020 roku w związku z rejestracją w Europie znaku towarowego “Shanker Self-Reg”.) W październiku 2020 roku ukaże się kolejny tom: „Self-Regulation. Szkolne wyzwania”

Książki są zbiorami opowiadań dla dzieci, z których każde jest uzupełnione częścią (ramką) dla dorosłych opiekunów. W przystępny dla małych i dużych czytelników sposób opowiadają o samoregulacji, czyli radzeniu sobie ze stresem. Pierwsza z książek jest przeznaczona dla dzieci w wieku około 3-7 lat, a druga – dla dzieci w wieku około 6-10 lat.

 

Pierwsza książka przybliża czytelnikom podstawy metody Self-Reg (por. fragment poniżej). Jej treść została zredagowana przez eksperta The MEHRIT Centre (TMC), założonego przez  twórcę tej metody, prof. Stuarta Shankera, kanadyjskiego eksperta w dziedzinie samoregulacji. Książka nie powinna być jednak traktowana jako oficjalne stanowisko TMC czy „podręcznik” Self-Reg. (Polecam zainteresowanym pozycje autorstwa Stuarta Shankera, które w Polsce ukazały się nakładem wydawnictwa Mamania.) Druga z moich książek wykracza poza podejście Self-Reg, a jej redakcji naukowej dokonała dr Jagoda Sikora, psycholog dziecięcy i facylitatorka Self-Reg.

 

Książki opowiadają o typowych stresujących sytuacjach z codziennego życia dzieci i rodziców i przedstawiają sposoby radzenia sobie z nimi w sposób, który wspiera naukę samoregulacji u dzieci. Ich treść jest oparta na aktualnej wiedzy z dziedziny neuropsychologii. Dorośli bohaterowie starają się widzieć „niegrzeczne” zachowania dzieci jako symptom nadmiernego obciążenia stresem, czyli wysokiego napięcia przy niewystarczających zasobach energii. Nie ma to jednak nic wspólnego z tzw. bezstresowym wychowaniem, które jest w rzeczywistości bardzo stresujące dla dzieci i rodziców. Książki ilustrują oparte na wynikach badań naukowych przekonanie, że nie ma niegrzecznych dzieci – są tylko dzieci, którym skończyło się emocjonalne paliwo.

KSIĄŻKA DLA DZIECI I RODZICÓW

Self-Regulation. 

Opowieści dla dzieci o tym,

jak działać, gdy emocje biorą górę

W maju 2019 roku nakładem wydawnictwa Znak Emotikon ukazała się książka mojego autorstwa „Self-Reg. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę”. Na początku 2020 roku w związku z rejestracją na terenie Europy znaku towarowego „Shanker Self-Reg” zwrot „Self-Reg” w tytule został zmieniony na „Self-Regulation”; poza tym treść książki pozostała bez zmian. 

Książka przybliża podstawy metody Self-Reg dzieciom oraz -dzięki merytorycznym ramkom – ich rodzicom i opiekunom. Jej treść została zredagowana przez eksperta z The MEHRIT Centre, założonego przez twórcę Self-Reg, prof. Stuarta Shankera, kanadyjskiego eksperta w dziedzinie samoregulacji.

Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od około 4 do około 8 lat (w niektórych księgarniach internetowych jest przypisana do innego zakresu wiekowego). Opowiada o sytuacjach, które mogą przytrafić się każdemu dziecku: marudzeniu przy kolacji, kłótniach rodzeństwa, wierceniu się podczas przedszkolnych zajęć, niechęci do zabawy z rówieśnikami, aktach agresji „bez powodu”, zbiorowym szaleństwie dzieci po uroczystości przedszkolnej i rodzinnym przyjęciu w restauracji. Przedstawia modelowe (zgodne z Self-Reg) reakcje rodziców na „niegrzeczne” zachowania dzieci wywołane przeciążeniem stresem, czyli nadmiernym napięciem i niedostateczną ilością energii.

Pierwsza książka przybliża czytelnikom podstawy metody Self-Reg (por. fragment poniżej). Jej treść została zredagowana przez eksperta The MEHRIT Centre (TMC), założonego przez  twórcę tej metody, prof. Stuarta Shankera, kanadyjskiego eksperta w dziedzinie samoregulacji. Książka nie powinna być jednak traktowana jako oficjalne stanowisko TMC czy „podręcznik” Self-Reg. (Polecam zainteresowanym pozycje autorstwa Stuarta Shankera, które w Polsce ukazały się nakładem wydawnictwa Mamania.) Druga z moich książek wykracza poza podejście Self-Reg, a jej redakcji naukowej dokonała dr Jagoda Sikora, psycholog dziecięcy i facylitatorka Self-Reg.

 

Książki opowiadają o typowych stresujących sytuacjach z codziennego życia dzieci i rodziców i przedstawiają sposoby radzenia sobie z nimi w sposób, który wspiera naukę samoregulacji u dzieci. Ich treść jest oparta na aktualnej wiedzy z dziedziny neuropsychologii. Dorośli bohaterowie starają się widzieć „niegrzeczne” zachowania dzieci jako symptom nadmiernego obciążenia stresem, czyli wysokiego napięcia przy niewystarczających zasobach energii. Nie ma to jednak nic wspólnego z tzw. bezstresowym wychowaniem, które jest w rzeczywistości bardzo stresujące dla dzieci i rodziców. Książki ilustrują oparte na wynikach badań naukowych przekonanie, że nie ma niegrzecznych dzieci – są tylko dzieci, którym skończyło się emocjonalne paliwo.

O CZYM JEST KSIĄŻKA

Co to jest Self-Reg?

Self-Reg to oparta na wynikach badań naukowych metoda, która pozwala lepiej rozumieć stres i zarządzać napięciem i energią. Jej nazwa pochodzi od angielskiego self-regulation (samoregulacja). Człowiek, który ma wysoko rozwiniętą umiejętność samoregulacji, umie wydajnie uczyć się i pracować, ale też odpoczywać. Dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Często bywa spokojny, odczuwa przyjemne emocje (np. radość, zadowolenie) i potrafi łagodnie wyregulować te trudne (np. złość, smutek, żal). Tworzy głębokie, pełne wzajemnego zrozumienia i empatii związki z innymi ludźmi, w tym z własnymi dziećmi. Efektywna samoregulacja sprzyja rozwojowi, uczeniu się oraz dobrostanowi emocjonalnemu, społecznemu i fizycznemu.

JAK WPŁYWA NA NAS STRES?

Metoda Self-Reg jest oparta na wynikach badań naukowych wskazujących, że stres wpływa na ludzki mózg tak, iż zestresowany człowiek (czy to dorosły, czy dziecko) staje się mniej racjonalny, bardziej niecierpliwy i krótkowzroczny, wykazuje mniejszą empatię, może nawet agresję. Kiedy obciążenie stresem zmniejsza się, człowiek odzyskuje dostęp do całego swojego mózgu, w tym tych jego części, które pomagają mu kontrolować swoje zachowanie, myśleć racjonalnie i dokonywać ocen. Człowiek ma wówczas zasoby, aby zachowywać się w sposób akceptowany społecznie.

JAK DZIAŁA SELF-REG?

Self-Reg ma na celu nie natychmiastowe dyscyplinowanie dziecka, lecz w pierwszej kolejności „wyłączenie alarmu” w jego mózgu. Podejście to wyróżnia się więc „łagodnym spojrzeniem” na zachowanie innych osób i swoje własne. Warto podkreślić, że podejście Self-Reg jest bardzo odległe od permisywnego („bezstresowego”) wychowania, które nie pomaga dzieciom szanować granic innych osób. Określenie „bezstresowe wychowanie” jest zresztą błędne, ponieważ taki styl wychowawczy skutkuje silnym stresem i dziecka, i jego rodziców czy opiekunów.

Self-Reg na co dzień

Oczywiście na co dzień trudno jest sprostać ideałowi „self-regowego” (regulującego) rodzicielstwa przedstawionemu w tej książce. Życie rodzica czy opiekuna jest pełne napięcia i często nie ma on wystarczająco dużo energii, aby zastosować wiedzę w praktyce. Jednakże Self-Reg polega też na łagodności wobec samego siebie i wybaczaniu sobie błędów i potknięć. Między innymi nad tym pracuję z moimi dorosłymi klientami poprzez coaching, coaching kryzysowy i szkolenia online.

ZACHĘCIŁAM CIĘ?

Gdzie kupić książki

Książki są dostępne w wielu księgarniach stacjonarnych oraz internetowych na terenie całego kraju. Druga jest dostępna w przedsprzedaży w korzystnej cenie na przykład tu: https://bit.ly/SelfregulationZnak

BEZPŁATNY EBOOK

Chcesz poznać próbkę mojego stylu?

Zapisz się na newsletter i pobierz bezpłatnie fragment pierwszej książki i/lub pobierz TUTAJ bezpłatnego e-booka o pandemii „Kuba, Lenka i kwarantanna”