Udział w szkoleniu pozwolił mi uporządkować i uzupełnić wiedzę niezbędną do tego, by móc wspierać innych w kryzysie. Dostałam konkretne i sprawdzone narzędzia do pracy z drugim człowiekiem. Mogłam także od razu przećwiczyć nabywane umiejętności i otrzymać cenne informacje zwrotne. Agnieszka dbała o atmosferę i zapewniała grupie przestrzeń do wymiany doświadczeń i refleksji oraz do zadawania pytań. Wartością dodaną jest roczny dostęp do mnóstwa pomocnych materiałów, który to dostęp ma się za pośrednictwem dedykowanej platformy on-line. Polecam udział w szkoleniu każdej osobie, która już pracuje w zawodzie pomocowym i chce wspierać swoich klientów także wtedy, gdy doświadczają oni kryzysu.