OFERTA

Jak mogę Cię wesprzeć

Coaching indywidualny

Oferuję indywidualną pracę ze mną w partnerskim procesie nastawionym na realizację celu, który sama / sam sobie określisz. Moi klienci często pracują nad odnalezieniem spokoju w codziennych trudnych sytuacjach z udziałem swoich dzieci, nad rozumieniem i asertywnym wyrażaniem swoich emocji i potrzeb, nad zdrowymi relacjami z bliskimi osobami, ale też nad odnalezieniem i zaplanowaniem swojej drogi zawodowej.

Coaching kryzysowy

Coaching kryzysowy to forma profesjonalnego wsparcia składająca się z dwóch etapów pracy. Pierwszym jest interwencja kryzysowa mająca na celu pomoc klientowi w opanowaniu kryzysu psychologicznego o lekkim bądź średnim natężeniu. Drugim etapem jest klasyczny coaching (por. zakładka “Coaching”), za pomocą którego klient może wykorzystać doświadczenie kryzysu do osiągnięcia tzw. wzrostu pokryzysowego: wyznacza i przy wsparciu coacha realizuje swój cel.

WEBINAR SAMOREGULACJA WRAŻLIWEJ MATKI

Jest to nagranie mojego dwugodzinnego webinaru z 13 czerwca 2019 r. Nagranie jest dostępne przez rok od chwili zakupu. 

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich mam niedorosłych dzieci, które chciałyby być bardziej spokojne i zrelaksowane, mieć więcej energii i rzadziej czuć się przytłoczone stresem. Skorzystają z niego szczególnie osoby wysoko wrażliwe, czyli takie, które silnie reagują na rozmaite bodźce i łatwo tracą poczucie spokoju.

JĘKI, KRZYKI, AGRESJA: JAK POMÓC DZIECKU I SOBIE

Jest to nagranie mojego dwugodzinnego webinaru z 21 października 2019 r. Nagranie jest dostępne przez rok od chwili zakupu. 

Szkolenie jest przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku do 10 lat, którzy nie wiedzą nic lub wiedzą niewiele o podejściu Self-Reg.

SZKOLENIE ONLINE SAMOREGULACJA WRAŻLIWEGO DZIECKA

Szkolenie to nagranie dwóch webinarów, które odbyły się 9 i 16 grudnia 2019 roku (trwających w sumie prawie 4,5 godziny). Nagranie jest dostępne przez rok od chwili zakupu. 

Szkolenie jest przeznaczone dla rodziców (głównie – ale nie tylko – dzieci w wieku do 10 lat), którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko i pomóc mu w nauce samoregulacji. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby, które nie słyszały o Self-Reg, jak i te, które znają to podejście, ale trudno im zastosować je w praktyce. 

MINISZKOLENIE ONLINE 12 SPOSOBÓW NA OPANOWANIE ZŁOŚCI

Szkolenie jest przeznaczone dla.. właściwie każdego, kto zmaga się z wybuchami złości i choć wiele razy obiecywał sobie, że to był ostatni raz, przy pewnym poziomie napięcia znów robi coś, czego potem żałuje.

Szkolenie jest nagraniem webinaru z 31 marca 2020 roku, który obejrzało kilkanaście tysięcy osób i który zebrał entuzjastyczne recenzje.

Oprócz 12 technik pomagających opanować złość „tu i teraz” prezentuje garść wiedzy:

– Co się z nami dzieje, kiedy wybuchamy złością?

– Kiedy można zapobiec wybuchowi złości?

– Jaka zmiana zachowania jest możliwa i jak nad tym pracować?