Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program
w zakresie Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™
oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™

Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™

Pierwsza Pomoc w Kryzysie Psychologicznym Poziom I

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany
przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Model interwencji rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Szkolenie, jako pierwsza część cyklu szkoleniowego Coach i Mentor Kryzysowy, posiada akredytację Kuratorium Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK)

Napisz do mnie, aby dowiedzieć się więcej: info@dylematki.pl

Poziomy kwalifikacji i akredytacji IPTK™

Poziom 1

Konsultant Kryzysowy™

Poziom 2

Coach i Mentor Kryzysowy™

Poziom 3 (planowany)

Terapeuta Kryzysowy™

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie wyposaży Cię w wiedzę niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej (PFA, Psychological First Aid) osobie w kryzysie psychologicznym o nasileniu lekkim lub średnim. Będziesz w stanie udzielić takiej pomocy – w ściśle określonych przez model ramach (por. poniżej) – nawet, jeśli nie jesteś psychologiem, interwentem kryzysowym ani psychoterapeutą. W ostatnich latach opracowane zostały bowiem takie formy i strategie pomagania osobom w kryzysie, że pomocy tej mogą z powodzeniem udzielać także osoby bez psychologicznego wykształcenia, jednak po odpowiednim przygotowaniu i przeszkoleniu.

Czy to nie nadużycie? Nie, podobnie jak nadużyciem nie jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przez odpowiednio przeszkolone osoby bez wykształcenia medycznego. Wręcz przeciwnie: udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie, która takiej pomocy potrzebuje, zwiększa szanse, że zachowa ona zdrowie, i zmniejsza ryzyko powikłań. Także pierwsza pomoc psychologiczna zwiększa szanse, że osoba dotknięta kryzysem psychologicznym poradzi sobie z nim, i zmniejsza ryzyko rozwinięcia się zaburzeń w efekcie pogłębiającego się kryzysu. O modelu pierwszej pomocy psychologicznej przeczytasz poniżej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

Dzięki szkoleniu, a także dodatkowym materiałom/szkoleniom online, do których uzyskasz automatycznie dostęp (por. poniżej), zyskasz wiedzę, która pozwoli Ci ze spokojem wchodzić w interakcję – czy to na gruncie prywatnym, czy zawodowym – z osobami doświadczającymi bardzo silnego stresu i kryzysu. Jest to szczególnie istotne, jeśli pracujesz w zawodzie nieodłącznie związanym z ludzkim stresem (np. w zawodzie medycznym czy innym polegającym na niesieniu szeroko pojętego wsparcia).

Zdobędziesz unikalne, poszukiwane na rynku kwalifikacje: w Polsce w obecnej napiętej sytuacji (dwa lata pandemii, wojna w Ukrainie, kryzys humanitarny na pograniczu…) w dramatycznym stopniu brakuje specjalistów w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach stresowych i kryzysowych. Nawet jeśli nie zdecydujesz się na budowanie praktyki Konsultanta Kryzysowego™, certyfikacja może stanowić Twój ogromny atut podczas poszukiwania nowej pracy, niemal niezależnie od branży.

Możesz stać się specjalistą, który jako pierwszy udziela emocjonalnego oraz psychologicznego wsparcia osobie doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzania. Będziesz umiał ocenić, czy ta osoba potrzebuje wsparcia specjalisty (interwenta kryzysowego, psychoterapeuty, psychiatry) i przekierować ją do niego. Dzięki temu obniży się ryzyko nasilenia kryzysu i rozwinięcia się zaburzeń u osoby nim dotkniętej.

Jeśli jesteś coachem lub mentorem, zyskasz umiejętność oceny, czy Twój klient znajduje się w kryzysie psychologicznym (jeśli tak jest, to Twoje standardowe narzędzia mogą okazać się całkowicie nieskuteczne). To otworzy Ci nowe możliwości: zamiast rezygnować ze współpracy z niektórymi klientami lub pracować z nimi bezowocnie, będziesz mogła/mógł udzielić im pierwszej pomocy psychologicznej. A jeśli zdecydujesz się na drugi poziom certyfikacji (jako Coach i Mentor Kryzysowy™), będziesz w stanie wspierać osoby w kryzysie w zbudowaniu zasobów, które pozwolą im uzyskać tzw. wzrost pokryzysowy.

Skąd wzięła się idea pierwszej pomocy psychologicznej?

Idea pierwszej pomocy psychologicznej (Psychological First Aid, PFA) zrodziła się około 1940 roku. W ostatnich latach jej znaczenie istotnie wzrosło – do tego stopnia, że w 2016 roku cykliczna konferencja Word Mental Health Day organizowana przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) w całości poświęcona była tematowi pierwszej pomocy psychologicznej dostępnej dla każdego (por. Psychological First Aid for all. Supporting People in the Aftermath of Crisis Events). WHO również określiła i opublikowała wytyczne postępowania w ramach PFA.

Pierwsza pomoc psychologiczna jest obecnie uznawana przez wiodące organizacje międzynarodowe, w tym Światową Organizację Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego i Amerykański Czerwony Krzyż. Standardy edukacji społecznej w ramach PFA są realizowane w wielu krajach na świecie.

W jaki sposób szkolenie Konsultant Kryzysowy™
realizuje światowe standardy PFA?

Szkolenie Konsultant Kryzysowy™ zostało opracowane przez dr Elżbietę Kluskę-Łabuz oraz Piotra Łabuza (współtwórców Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz metody Coaching/Mentoring Kryzysowy™) w oparciu o wspomniane powyżej wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia oraz model RAPID.

Model RAPID (por. poniżej) stanowi ustrukturalizowane podejście do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie. Jest stosowany i nauczany między innymi w Johns Hopkins Health Care Solutions w USA.

Szkolenie Konsultant Kryzysowy™ prezentuje i pomaga przećwiczyć w praktyce podejście oparte o ów model, rozszerzony w znacznym stopniu przez Elżbietę Kluskę-Łabuz i Piotra Łabuza. Wzbogacili oni model, korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń praktycznych (interwentów kryzysowych) oraz badawczych w zakresie psychologii kryzysu, psychotraumatologii i interwencji kryzysowej.

W swojej podstawowej formie model RAPID wskazuje pięć kroków kluczowych dla udzielenia efektywnej pierwszej pomocy psychologicznej osobie w kryzysie:

R – Reflective listening – Refleksyjne słuchanie + budowanie relacji

A – Assessment of needs – Ocena potrzeb i funkcjonowania

P – Prioritization – Prioretyzacja (cd czego należy rozpocząć, co jest najważniejsze?

I – Intervention – Interwnecja (plan i strategia pomocy)

D – Disposition – Dyspozycja (co powinno się zadziać po zakończeniu interwencji)

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla każdego, kto chce zostać certyfikowanym Coachem/Mentorem Kryzysowym™ (szkolenie Konsultant Kryzysowy™ jest pierwszym, obowiązkowym etapem na ścieżce do zdobycia kompetencji i certyfikacji Coacha/Mentora Kryzysowego™)

Dla osób, które chcą uzupełnić swoje kompetencje zawodowe o umiejętność adekwatnego reagowania w sytuacjach kryzysowych i przeprowadzania rozmowy z pracownikami, klientami bądź pacjentami doświadczającymi kryzysu psychologicznego

Dla osób, które chcą tworzyć i rozwijać biznes oparty na modelu pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych

Dla każdego, kto chce świadomie, prawidłowo i odpowiedzialnie reagować oraz udzielać wsparcia osobom doświadczającym kryzysu w sferze osobistej i zawodowej

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu

W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która posiada co najmniej wykształcenie wyższe na poziomie I (tytuł licencjata).

Warunki certyfikacji

Certyfikat Konsultanta Kryzysowego™ otrzymuje każda osoba, która uczestniczyła w całości 2-dniowego szkolenia stacjonarnego lub odpowiadającego mu szkolenia online oraz pozytywnie zdała test z wiedzy na platformie szkoleniowej Akademii IPTK. Test można zaliczyć w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla każdego, kto chce zostać certyfikowanym Coachem/Mentorem Kryzysowym™ (szkolenie Konsultant Kryzysowy™ jest pierwszym, obowiązkowym etapem na ścieżce do zdobycia kompetencji i certyfikacji Coacha/Mentora Kryzysowego™)

Dla osób, które chcą uzupełnić swoje kompetencje zawodowe o umiejętność adekwatnego reagowania w sytuacjach kryzysowych i przeprowadzania rozmowy z pracownikami, klientami bądź pacjentami doświadczającymi kryzysu psychologicznego

Dla osób, które chcą tworzyć i rozwijać biznes oparty na modelu pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych

Dla każdego, kto chce świadomie, prawidłowo i odpowiedzialnie reagować oraz udzielać wsparcia osobom doświadczającym kryzysu w sferze osobistej i zawodowej

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu

W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która posiada co najmniej wykształcenie wyższe na poziomie I (tytuł licencjata).

Warunki certyfikacji

Certyfikat Konsultanta Kryzysowego™ otrzymuje każda osoba, która uczestniczyła w całości 2-dniowego szkolenia stacjonarnego lub odpowiadającego mu szkolenia online oraz pozytywnie zdała test z wiedzy na platformie szkoleniowej Akademii IPTK. Test można zaliczyć w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.

Program szkolenia

Szkolenie składa się z 2-dniowego szkolenia online na żywo oraz dodatkowych materiałów edukacyjnych na platformie szkoleniowej Akademii IPTK (por. poniżej).

Dzień 1

Czym jest kryzys psychologiczny i jak funkcjonuje osoba w kryzysie

Jaki jest mechanizm powstawania kryzysu psychologicznego

Na czym polega pierwsza pomoc psychologiczna osobie w kryzysie i gdzie ma zastosowanie

Model RAPID jako ustrukturalizowana forma pomocy opierająca się na 5 filarach

Podstawowe umiejętności w pracy konsultanta kryzysowego:

  • Budowanie relacji z osobą w kryzysie
  • Aktywne słuchanie w kontekście kryzysowym
  • Umiejętności komunikacyjne: parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, normalizacja, psychoedukacja (specyficzne dla komunikacji kryzysowej)

Ocena potrzeb i diagnoza kryzysu

  • Określenie rodzaju kryzysu
  • Ocena sposobu funkcjonowania + różnicowanie
  • Określenie dynamiki i etapu

Dzień 2

Priorytetyzacja

  • W jaki sposób zapewnić wsparcie
  • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo
  • Pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
  • Określenie obszarów do pracy

Interwencja

Omówienie zasad i technik ustalania planu i strategii działania z klientami

Współpraca z innymi specjalistami

Omówienie istoty współpracy z interdyscyplinarnej oraz umiejętność nawiązywania tego typu współpracy

Strategia dbania o siebie

Wiedza na temat sposobów dbania o swój dobrostan psychofizyczny jako pomagającego (przed pomocą – w trakcie udzielania pomocy – po udzieleniu pomocy)

Ćwiczenia praktyczne, analiza przypadku i praca w parach

W pakiecie szkoleniowym otrzymasz trzy kursy online
na platformie e-learningowej Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu:

Konsultant Kryzysowy™ (Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Poziom I)

Nagranie części merytorycznej szkolenia stacjonarnego + materiały szkoleniowe do pobrania w pdf + dodatkowe materiały w postaci nagrań video, webinarów, materiałów pdf (w tym procedura dotycząca postępowania w przypadku myśli samobójczych)

Budowanie biznesu Konsultanta Kryzysowego w praktyce

Dedykowane szkolenie dot. marketingu i sprzedaży usług Konsultanta Kryzysowego™

Podstawy Psychologii

Kurs dodatkowy, uzupełniający wiedzę Konsultantów Kryzysowych o istotne aspekty psychologii osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej oraz psychologii emocji i motywacji

Kto prowadzi to szkolenie?

Nazywam się Agnieszka Stążka-Gawrysiak. Jestem certyfikowaną przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu (IPTK) coachką kryzysową oraz Trenerką Pozytywnej Psychologii Kryzysu. Jako jedna z 16 osób w Polsce mam uprawnienia do prowadzenia certyfikacyjnego szkolenia IPTK Konsultant KryzysowyTM, którego ukończenie jest niezbędnym warunkiem wstępnym uzyskania certyfikatu Coacha i Mentora KryzysowegoTM.

Jestem też coachką, mentorką i facylitatorką podejścia Self-Reg, które pomaga zrozumieć stres i lepiej zarządzać napięciem i energią. Pracuję indywidualnie i grupowo z mamami, które zmagają się z nadmiernym stresem, złością, kryzysem. Pomagam im odzyskać spokój i stworzyć piękną codzienność, a dzięki temu – wyposażyć dzieci w szczęśliwe dzieciństwo.

Prowadzę blog DyleMatki.pl i napisałam cztery bestsellerowe książki o samoregulacji dla dzieci i dorosłych z serii „Self-Regulation”.

Prywatnie jestem żoną i mamą trzech synów w wieku 13, 10 i 7 lat.

O prowadzącej

Nazywam się Agnieszka Stążka-Gawrysiak. Jestem coachką kryzysową certyfikowaną przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu (IPTK), a także certyfikowaną Trenerką Pozytywnej Psychologii Kryzysu.

Jako jedna z 16 osób w Polsce mam uprawnienia do prowadzenia szkolenia certyfikacyjnego IPTK Konsultant KryzysowyTM, którego ukończenie jest niezbędnym warunkiem wstępnym uzyskania certyfikatu Mentora KryzysowegoTM lub Terapeuty KryzysowegoTM. 

Jestem też coachką, mentorką i facylitatorką podejścia Self-Reg, które pomaga zrozumieć stres i lepiej zarządzać napięciem i energią. Pracuję indywidualnie i grupowo głównie – ale nie tylko – z mamami, które zmagają się z nadmiernym stresem, złością, kryzysem. Pomagam im odzyskać spokój i stworzyć piękną codzienność, a dzięki temu – wyposażyć dzieci w szczęśliwe dzieciństwo.

Prowadzę też blog DyleMatki.pl i napisałam cztery bestsellerowe książki o samoregulacji dla dzieci i dorosłych z serii „Self-Regulation”.

Prywatnie jestem żoną i mamą trzech synów w wieku 13, 10 i 7 lat.

DyleMatki Agnieszka Stążka-Gawrysiak jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00051/2023. To oznacza, że osoby spełniające określone w prawie kryteria mogą uzyskać dofinansowanie udziału w tym szkoleniu z urzędu pracy. 

Więcej informacji można uzyskać na tej stronie: warszawa.praca.gov.pl

Termin i miejsce szkolenia

Konsultant Kryzysowy™

W drugiej połowie 2024 r. odbędzie się najprawdopodobniej jedna weekendowa edycja; termin zostanie ogłoszony we wrześniu.

Szkolenie ma formę warsztatu online z dyskusją, ćwiczeniami, analizą przypadku, demo konsultacji.

Napisz do mnie, aby dowiedzieć się więcej: info@dylematki.pl 

Rezerwacja miejsca

Rezerwacja miejsca

OPINIE

Co mówią o szkoleniu jego uczestnicy?

Agnieszka Madej

Temat adekwatnej reakcji na kryzys był w obszarze moich zainteresowań już od jakiegoś czasu. Kiedy trafiam na szkolenie z Agnieszką zastanawiam się czy dowiem się czegoś nowego? Okazało się, że szkolenie jest strzałem w dziesiątkę! Merytoryczna, uporządkowana wiedza, konkretne case study, wspaniała atmosfera, a przede wszystkim konkretne kroki jakie należy podjąć w konsultacjach. To wszystko sprawiło, że nabrałam pewności w tym jak prowadzić osoby w kryzysie. Bardzo polecam szkolenie z Agnieszką, która chętnie dzieli się także przykładami ze swojego podwórka Self-Reg.

Agnieszka Madej
Coachka zajmująca się także poradnictwem w Chrześcijańskiej Poradni „Droga” w Krakowie

Agnieszka Ewald

Szkolenie „Konsultant Kryzysowy” był już od dawna na mojej liście potrzeb rozwojowych i spełnił wszystko, czego oczekiwałam. Począwszy od komunikacji przedszkoleniowej z Agą, a skończywszy na… komunikacji poszkoleniowej z Agą ☺️
Sama merytoryka była na najwyższym poziomie. Mnie jednak najbardziej urzekła uważność Agnieszki na wszystkie uczestniczki szkolenia, na dawanie przestrzeni do ćwiczeń i wymiany swoich spostrzeżeń.
To był bardzo dobrze spędzony czas, którego pięknym uwieńczeniem jest to, że zdobyłam nowe kompetencje i umiejętności. Czuję wdzięczność.

Agnieszka Ewald
Facetka od stresu, coach i trenerka biznesowa

Katarzyna Miłek

Chciałabym podziękować Ci, Agnieszko, za szkolenie certyfikacyjne Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu – Konsultant Kryzysowy. Odbyłam to szkolenie u Ciebie, we wspaniałej i inspirującej atmosferze, otrzymałam od Ciebie ogrom wiedzy i wsparcia. Cieszę się również, że pozostajemy w kontakcie, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami. Czekam na następne ciekawe szkolenia, które będziesz organizować i prowadzić, i z całego serca polecam wszystkim kursy u Ciebie!

Katarzyna Miłek
prawnik i konsultant kryzysowy

Ewa

Uczestniczyłam w kursie Konsultant Kryzysowy I stopnia prowadzonym przez Agnieszkę i to co mi się bardzo podobało to to, że był konkretny, przejrzysty, zawierał dużo merytorycznej wiedzy. Prowadząca dbała o punktualność i przestrzeganie ram czasowych, co jest dla mnie ważne, gdyż nie lubię czekać aż wszyscy się zbiorą. Odpowiadała na pojawiające się pytania oraz w mailu po kursie wysłała odnośniki do pomocnych materiałów do dalszych własnych poszukiwań czy poszerzenia wiedzy. Przed kursem również dostaliśmy materiały, na których mieliśmy pracować co było dla mnie pomocne, ponieważ mogłam je sobie wydrukować i od razu na nich robić notatki i też mniej patrzeć w ekran. Bardzo podobało mi się to, że były konsultacje pokazowe prowadzone przez Agnieszkę oraz dobrowolne ćwiczenia praktyczne w małych grupach, dzięki czemu mogliśmy od razu przećwiczyć „na żywo” konsultacje i podzielić się wnioskami. Atmosfera na szkoleniu była swobodna co sprzyjało pracy w grupie. Ogólnie czułam się zaopiekowana przed, w trakcie i po szkoleniu.

Ewa

Joanna Janiszewska

Chciałabym bardzo podziękować Agnieszce za tak inspirujący weekend. Sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz praktyczne ćwiczenia pozwoliły na zakończenie kursu z bagażem narzędzi niezbędnych do poprowadzenia konsultacji. Ogromnym atutem była niesamowita atmosfera umożliwiająca swobodny udział nie tylko osobom z branży, ale także ludziom szukającym nowej drogi dla siebie. Jeszcze raz dziękuję Agnieszko za pokazanie jak empatycznie można z ludźmi rozmawiać i tworzyć bezpieczną przestrzeń do wyrażania siebie.

Joanna Janiszewska
biotechnolog, biolog molekularny

Adam Gieniusz

Bardzo polecam to szkolenie. Uważam, że to jest „lektura obowiązkowa” dla coachów i konsultantów wszelkiej maści, żeby jeszcze lepiej pełnić swoje role (niezależnie od tego, czy po warsztacie z Agnieszką pójdzie się dalej ścieżką, która się otwiera czy nie). Dodam jeszcze, że ja nie zdecydowałem się na kontynuowanie tematu po swoim szkoleniu, ALE samo szkolenie jest warte każdej wydanej złotówki i bardzo mi pomogło w tym, co robię w swoich rolach zawodowych

Adam Gieniusz, Executive Coach, Trener Biznesu

Oktawia Strzelczyk

Wspaniały czas pod względem merytorycznym i praktycznym. Agnieszka, bardzo ciepła osoba o wspaniałym kojącym głosie, rewelacyjnie prowadziła szkolenie. Duża wiedza i umiejętne jej przekazanie, profesjonalne zaopiekowanie grupą.

Oktawia Strzelczyk
Masażystka, instruktor ds. uzależnień, Facebookowa grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu "Grupa na Miarę Potrzeb Asów"

Anna Lasoń

Szkolenie ”Konsultant kryzysowy” prowadzone przez Agnieszkę daje podstawową, ale konkretną i ugruntowaną wiedzę w temacie pierwszej pomocy w kryzysie psychologicznym. Wiedza przekazywana jest w sposób lekki i przystępny, na duży plus są ćwiczenia praktyczne prowadzone na szkoleniu oraz świetną atmosfera. Jeśli ktoś chce poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności lub szuka dla siebie nowej drogi zawodowej, to wybór tego szkolenia może okazać się jedną z lepszych inwestycji we własny rozwój.

Anna Lasoń
przedstawiciel handlowy, wolontariuszka Szlachetnej Paczki

Monika Baran

Szkolenie, „Konsultant Kryzysowy” prowadzone przez Agnieszkę jest bogate w treści i wiedzę praktyczną prowadzącej, która w sposób delikatny ale zdecydowany wprowadza w zakamarki pracy konsultanta kryzysowego. W trakcie szkolenia poznacie użyteczne narzędzia potrzebne w pracy konsultanta kryzysowego. To co oddaje szkolenie z Agnieszką to atmosfera bezpieczeństwa wspierająca proces uczenia się. Bardzo polecam kurs prowadzony przez Agnieszkę.

Monika Baran
coach, trener odporności psychicznej

Justyna Steranka

Agnieszko, dziękuję Ci za szkolenie. Był to dla mnie piękny czas w atmosferze przyjęcia i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle ważne treści, które pomogły mi uporządkować to, co dotychczas raczej przeczuwałam oraz Twój profesjonalizm spowodowały, że mogę z całego serca i z pełną odpowiedzialnością polecić to szkolenie każdemu, komu „w sercu gra” kompetentne pomaganie innym. Poza tym, wprawdzie było to szkolenie, a mam poczucie dobrego i ważnego spotkania, również z innymi, dla których ważne jest to, co dla mnie. Dziękuję z całego serca!

Justyna Steranka
pedagog, filolog, teolog

Magda Imianowska

To był bardzo przydatny i pod względem merytorycznym i praktycznym kurs – myślę że ci którzy już pracują w obszarze kryzysu poukładają wiedzę, ci którzy zaczynają – zdobędą solidne podstawy. Super poprowadzony technicznie, świetna komunikacja z Prowadzącą – od strony technicznej bez zarzutu. Jedyna wada to taka, że to tylko dwa dni – w takim gronie i z takim prowadzeniem chciałoby się uczyć jeszcze i jeszcze 🙂

Magda Imianowska
Mama, lekarz i twórczyni projektu Zawijasy – wsparcie rodziców

Sandra Kraszewska

Po Agnieszce spodziewałam się bardzo dobrej jakości szkolenia i zdecydowanie się nie zawiodłam! Agnieszka jest niezwykle profesjonalna, a przy tym otwarta i bardzo wspierająca. Atmosfera podczas spotkań dawała poczucie bezpieczeństwa i zachęcała do dyskusji. Polecam każdemu!

Sandra Kraszewska

Kaja Lelonek

Autorka strony Komunikacja bez Przemocy oraz podcastu Patchwork, organizatorka Konferencji dla rodziców „Bliżej siebie”.

Szkolenie z Agnieszką pokazało mi jak w sposób prosty a zarazem ustandaryzowany pracować z drugim człowiekiem.
Potrzebowałam tych ram – dzięki nim czuję się bezpieczniej. To był bardzo intensywny czas – wypełniony pracą warsztatową – a nie tylko teorią – za to tym bardziej doceniam to szkolenie.
Praca z Agnieszką, jej autentyczność i dbałość o uczestników zbudowały swobodną a zarazem bezpieczną przestrzeń do dzielenia się wnioskami.
Bardzo cieszę się, że zdecydowałam się na to szkolenie – dzięki niemu z odwagą rozpoczynam kolejną podróż – robię duży krok (a może nawet skok) na swojej drodze rozwoju – wyposażona w nowe narzędzia i materiały do pracy – z energią i wiarą – ruszam dalej !
Z całego serca dziękuję !

Kaja Lelonek
trenerka, edukatorka komunikacji bez przemocy

Anna Judek

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i w pełni spełniło oczekiwania i założone cele. Oprócz dużej wartości merytorycznej i dobrze zaprojektowanych ćwiczeń, podczas których uczestnicy mają okazję od razu przekuć teorię w praktykę – dostaje się w pakiecie świetną atmosferę podczas szkolenia oraz, co najważniejsze – dostęp do ogromnej wiedzy i doświadczenia Agnieszki.

Anna Judek, psycholog, specjalista HR

Gabriela Gołębiowska

To szkolenie to jest petarda!!! Warto było uzbroić się w cierpliwość i doczekać zgodności terminów. Agnieszkę znam z internetów i lubię ją poczytywać mimo, że moje dzieci już dużo starsze 😉 Od zawsze odczuwałam ją jako osobę przyjazną, radosną ale i pełną wiedzy i umiejętności do korzystania z niej.  Jako prowadząca szkolenie Konsultant Kryzysowy dała się poznać jako osoba super zorganizowana, życzliwa, otwarta, dzieląca się swoją wiedzą ale i swoimi doświadczeniami. Potrafiła trzymać grupę w ryzach a jednocześnie usłyszeć każdego i dostosować się do wydarzających się potrzeb. Jej obecność w trakcie ćwiczeń była bardzo wspierająca, reakcja na „wypadki” pozwoliła każdemu w bezpiecznych okolicznościach wykonać ćwiczenie. Czułam się naprawdę zaopiekowana.
Udział w szkoleniu dał mi niesamowite narzędzie pomocowe do wykorzystania w pierwszej pomocy psychologicznej. Konkretna struktura, określone cele i trzymanie się ram daje poczucie bezpieczeństwa obu stronom takich konsultacji. Kończąc szkolenie wiem jak jest moja rola i jak udzielić wsparcia osobie w kryzysie. Polecam samo szkolenie i Agnieszkę jako prowadzącą to szkolenie 🙂

Gabriela Gołębiowska
Consierge

Kamila Lewandowska

Serdecznie polecam szkolenie „Konsultant Kryzysowy” prowadzone przez Agnieszkę. Szczególnie doceniam to, że Agnieszka stworzyła bezpieczną przestrzeń do wymiany przemyśleń i doświadczeń dla uczestniczek kursu gdzie każdy uczestnik miał możliwość sprawdzenia się w roli konsultanta kryzysowego podczas ćwiczeń praktycznych. Na kursie panowała swobodna i sympatyczna atmosfera, Agnieszka chętnie dzieli się wiedzą praktyczną wynikającą z jej wieloletniego i bogatego doświadczenia. Czuję, że zostałam wyposażona w odpowiednią wiedzę i materiały dodatkowe aby podejść do certyfikacji na Konsultanta Kryzysowego i by podjąć nową zawodową rolę.

Kamila Lewandowska
IT Manager

Jadwiga Korzeniewska

Udział w szkoleniu pozwolił mi uporządkować i uzupełnić wiedzę niezbędną do tego, by móc wspierać innych w kryzysie. Dostałam konkretne i sprawdzone narzędzia do pracy z drugim człowiekiem. Mogłam także od razu przećwiczyć nabywane umiejętności i otrzymać cenne informacje zwrotne. Agnieszka dbała o atmosferę i zapewniała grupie przestrzeń do wymiany doświadczeń i refleksji oraz do zadawania pytań. Wartością dodaną jest roczny dostęp do mnóstwa pomocnych materiałów, który to dostęp ma się za pośrednictwem dedykowanej platformy on-line. Polecam udział w szkoleniu każdej osobie, która już pracuje w zawodzie pomocowym i chce wspierać swoich klientów także wtedy, gdy doświadczają oni kryzysu.

Jadwiga Korzeniewska

Gosia Całus

Z całego serca polecam szkolenie z Agnieszką! Treści merytoryczne zostały opracowane i przedstawione na najwyższym poziomie. Poza tym ogromną wartością, była dla mnie atmosfera jaką zbudowała Agnieszka z uczestnikami oraz dzielenie się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą odnośnie kryzysu i pracy z ludźmi. Wyniosłam dla siebie dużo wiedzy, przemyśleń i motywacji do działania. Dziękuję!

Gosia Całus

Aleksandra Ludynia

Szkolenie „Konsultant Kryzysowy” prowadzone przez Agnieszkę Stążkę-Gawrysiak było dla mnie doświadczeniem zarówno wzbogacającym moją wiedzę jak i warsztat w zakresie pomocy psychologicznej. Treści były przekazywane zrozumiale, a wręcz atrakcyjnie, panowała atmosfera sprzyjająca otwartości, ciekawości i eksperymentowaniu. Dużą zaletą była możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, duża ilość narzędzi, oraz przystępność, wiedza i autentyczność prowadzącej. Szkolenie było przeprowadzone w taki sposób, że właściwie bezpośrednio po jego zakończeniu można było przystąpić do egzaminu. Polecam z całego serca.

Aleksandra Ludynia
psycholog, coach

Jeśli masz pytania, napisz do mnie!

Wyślij wiadomość na: info@dylematki.pl