Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany program
w zakresie Rozwojowego Wsparcia w Kryzysie Emocjonalnym™
oraz Pozytywnej Psychologii Kryzysu™

Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™

Pierwsza Pomoc w Kryzysie Psychologicznym Poziom I

Program szkoleniowy certyfikowany i akredytowany
przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego

Model interwencji rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Szkolenie, jako pierwsza część cyklu szkoleniowego Coach i Mentor Kryzysowy, posiada akredytację Kuratorium Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK)

Poziomy kwalifikacji i akredytacji IPTK™

Poziom 1

Konsultant Kryzysowy™

Poziom 2

Coach i Mentor Kryzysowy™

Poziom 3

Terapeuta Kryzysowy™

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie wyposaży Cię w wiedzę niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej (PFA, Psychological First Aid) osobie w kryzysie psychologicznym o nasileniu lekkim lub średnim. Będziesz w stanie udzielić takiej pomocy – w ściśle określonych przez model ramach (por. poniżej) – nawet, jeśli nie jesteś psychologiem, interwentem kryzysowym ani psychoterapeutą. W ostatnich latach opracowane zostały bowiem takie formy i strategie pomagania osobom w kryzysie, że pomocy tej mogą z powodzeniem udzielać także osoby bez psychologicznego wykształcenia, jednak po odpowiednim przygotowaniu i przeszkoleniu.

Czy to nie nadużycie? Nie, podobnie jak nadużyciem nie jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przez odpowiednio przeszkolone osoby bez wykształcenia medycznego. Wręcz przeciwnie: udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie, która takiej pomocy potrzebuje, zwiększa szanse, że zachowa ona zdrowie, i zmniejsza ryzyko powikłań. Także pierwsza pomoc psychologiczna zwiększa szanse, że osoba dotknięta kryzysem psychologicznym poradzi sobie z nim, i zmniejsza ryzyko rozwinięcia się zaburzeń w efekcie pogłębiającego się kryzysu. O modelu pierwszej pomocy psychologicznej przeczytasz poniżej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

Dzięki szkoleniu, a także dodatkowym materiałom/szkoleniom online, do których uzyskasz automatycznie dostęp (por. poniżej), zyskasz wiedzę, która pozwoli Ci ze spokojem wchodzić w interakcję – czy to na gruncie prywatnym, czy zawodowym – z osobami doświadczającymi bardzo silnego stresu i kryzysu. Jest to szczególnie istotne, jeśli pracujesz w zawodzie nieodłącznie związanym z ludzkim stresem (np. w zawodzie medycznym czy innym polegającym na niesieniu szeroko pojętego wsparcia).

Zdobędziesz unikalne, poszukiwane na rynku kwalifikacje: w Polsce w obecnej napiętej sytuacji (dwa lata pandemii, wojna w Ukrainie, kryzys humanitarny na pograniczu…) w dramatycznym stopniu brakuje specjalistów w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach stresowych i kryzysowych. Nawet jeśli nie zdecydujesz się na budowanie praktyki Konsultanta Kryzysowego™, certyfikacja może stanowić Twój ogromny atut podczas poszukiwania nowej pracy, niemal niezależnie od branży.

Możesz stać się specjalistą, który jako pierwszy udziela emocjonalnego oraz psychologicznego wsparcia osobie doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzania. Będziesz umiał ocenić, czy ta osoba potrzebuje wsparcia specjalisty (interwenta kryzysowego, psychoterapeuty, psychiatry) i przekierować ją do niego. Dzięki temu obniży się ryzyko nasilenia kryzysu i rozwinięcia się zaburzeń u osoby nim dotkniętej.

Jeśli jesteś coachem lub mentorem, zyskasz umiejętność oceny, czy Twój klient znajduje się w kryzysie psychologicznym (jeśli tak jest, to Twoje standardowe narzędzia mogą okazać się całkowicie nieskuteczne). To otworzy Ci nowe możliwości: zamiast rezygnować ze współpracy z niektórymi klientami lub pracować z nimi bezowocnie, będziesz mogła/mógł udzielić im pierwszej pomocy psychologicznej. A jeśli zdecydujesz się na drugi poziom certyfikacji (jako Coach i Mentor Kryzysowy™), będziesz w stanie wspierać osoby w kryzysie w zbudowaniu zasobów, które pozwolą im uzyskać tzw. wzrost pokryzysowy.

Skąd wzięła się idea pierwszej pomocy psychologicznej?

Idea pierwszej pomocy psychologicznej (Psychological First Aid, PFA) zrodziła się około 1940 roku. W ostatnich latach jej znaczenie istotnie wzrosło – do tego stopnia, że w 2016 roku cykliczna konferencja Word Mental Health Day organizowana przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) w całości poświęcona była tematowi pierwszej pomocy psychologicznej dostępnej dla każdego (por. Psychological First Aid for all. Supporting People in the Aftermath of Crisis Events). WHO również określiła i opublikowała wytyczne postępowania w ramach PFA.

Pierwsza pomoc psychologiczna jest obecnie uznawana przez wiodące organizacje międzynarodowe, w tym Światową Organizację Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego i Amerykański Czerwony Krzyż. Standardy edukacji społecznej w ramach PFA są realizowane w wielu krajach na świecie.

W jaki sposób szkolenie Konsultant Kryzysowy™
realizuje światowe standardy PFA?

Szkolenie Konsultant Kryzysowy™ zostało opracowane przez dr Elżbietę Kluskę-Łabuz oraz Piotra Łabuza (współtwórców Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu™ oraz metody Coaching/Mentoring Kryzysowy™) w oparciu o wspomniane powyżej wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia oraz model RAPID.

Model RAPID (por. poniżej) stanowi ustrukturalizowane podejście do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie. Jest stosowany i nauczany między innymi w Johns Hopkins Health Care Solutions w USA.

Szkolenie Konsultant Kryzysowy™ prezentuje i pomaga przećwiczyć w praktyce podejście oparte o ów model, rozszerzony w znacznym stopniu przez Elżbietę Kluskę-Łabuz i Piotra Łabuza. Wzbogacili oni model, korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń praktycznych (interwentów kryzysowych) oraz badawczych w zakresie psychologii kryzysu, psychotraumatologii i interwencji kryzysowej.

W swojej podstawowej formie model RAPID wskazuje pięć kroków kluczowych dla udzielenia efektywnej pierwszej pomocy psychologicznej osobie w kryzysie:

R – Reflective listening – Refleksyjne słuchanie + budowanie relacji

A – Assessment of needs – Ocena potrzeb i funkcjonowania

P – Prioritization – Prioretyzacja (cd czego należy rozpocząć, co jest najważniejsze?

I – Intervention – Interwnecja (plan i strategia pomocy)

D – Disposition – Dyspozycja (co powinno się zadziać po zakończeniu interwencji)

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla każdego, kto chce zostać certyfikowanym Coachem/Mentorem Kryzysowym™ (szkolenie Konsultant Kryzysowy™ jest pierwszym, obowiązkowym etapem na ścieżce do zdobycia kompetencji i certyfikacji Coacha/Mentora Kryzysowego™)

Dla osób, które chcą uzupełnić swoje kompetencje zawodowe o umiejętność adekwatnego reagowania w sytuacjach kryzysowych i przeprowadzania rozmowy z pracownikami, klientami bądź pacjentami doświadczającymi kryzysu psychologicznego

Dla osób, które chcą tworzyć i rozwijać biznes oparty na modelu pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych

Dla każdego, kto chce świadomie, prawidłowo i odpowiedzialnie reagować oraz udzielać wsparcia osobom doświadczającym kryzysu w sferze osobistej i zawodowej

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu

W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która posiada co najmniej wykształcenie wyższe na poziomie I (tytuł licencjata).

Warunki certyfikacji

Certyfikat Konsultanta Kryzysowego™ otrzymuje każda osoba, która uczestniczyła w całości 2-dniowego szkolenia stacjonarnego lub odpowiadającego mu szkolenia online oraz pozytywnie zdała test z wiedzy na platformie szkoleniowej Akademii IPTK. Test można zaliczyć w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla każdego, kto chce zostać certyfikowanym Coachem/Mentorem Kryzysowym™ (szkolenie Konsultant Kryzysowy™ jest pierwszym, obowiązkowym etapem na ścieżce do zdobycia kompetencji i certyfikacji Coacha/Mentora Kryzysowego™)

Dla osób, które chcą uzupełnić swoje kompetencje zawodowe o umiejętność adekwatnego reagowania w sytuacjach kryzysowych i przeprowadzania rozmowy z pracownikami, klientami bądź pacjentami doświadczającymi kryzysu psychologicznego

Dla osób, które chcą tworzyć i rozwijać biznes oparty na modelu pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych

Dla każdego, kto chce świadomie, prawidłowo i odpowiedzialnie reagować oraz udzielać wsparcia osobom doświadczającym kryzysu w sferze osobistej i zawodowej

Wymagania wstępne dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu

W szkoleniu może wziąć udział każda osoba, która posiada co najmniej wykształcenie wyższe na poziomie I (tytuł licencjata).

Warunki certyfikacji

Certyfikat Konsultanta Kryzysowego™ otrzymuje każda osoba, która uczestniczyła w całości 2-dniowego szkolenia stacjonarnego lub odpowiadającego mu szkolenia online oraz pozytywnie zdała test z wiedzy na platformie szkoleniowej Akademii IPTK. Test można zaliczyć w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.

Program szkolenia

Szkolenie składa się z 2-dniowego szkolenia online na żywo oraz dodatkowych materiałów edukacyjnych na platformie szkoleniowej Akademii IPTK (por. poniżej).

Dzień 1

Czym jest kryzys psychologiczny i jak funkcjonuje osoba w kryzysie

Jaki jest mechanizm powstawania kryzysu psychologicznego

Na czym polega pierwsza pomoc psychologiczna osobie w kryzysie i gdzie ma zastosowanie

Model RAPID jako ustrukturalizowana forma pomocy opierająca się na 5 filarach

Podstawowe umiejętności w pracy konsultanta kryzysowego:

  • Budowanie relacji z osobą w kryzysie
  • Aktywne słuchanie w kontekście kryzysowym
  • Umiejętności komunikacyjne: parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, normalizacja, psychoedukacja (specyficzne dla komunikacji kryzysowej)

Ocena potrzeb i diagnoza kryzysu

  • Określenie rodzaju kryzysu
  • Ocena sposobu funkcjonowania + różnicowanie
  • Określenie dynamiki i etapu

Dzień 2

Priorytetyzacja

  • W jaki sposób zapewnić wsparcie
  • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo
  • Pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
  • Określenie obszarów do pracy

Interwencja

Omówienie zasad i technik ustalania planu i strategii działania z klientami

Współpraca z innymi specjalistami

Omówienie istoty współpracy z interdyscyplinarnej oraz umiejętność nawiązywania tego typu współpracy

Strategia dbania o siebie

Wiedza na temat sposobów dbania o swój dobrostan psychofizyczny jako pomagającego (przed pomocą – w trakcie udzielania pomocy – po udzieleniu pomocy)

Ćwiczenia praktyczne, analiza przypadku i praca w parach

+ 3 kursy uzupełniające online na platformie e-learningowej Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu (por. poniżej)

+ dodatkowy bonus: dwudniowe szkolenia online „Odporność psychiczna: czym jest i jak ją budować”

Konsultant Kryzysowy™ (Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Poziom I)

Nagranie części merytorycznej szkolenia stacjonarnego + materiały szkoleniowe do pobrania w pdf + dodatkowe materiały w postaci nagrań video, webinarów, materiałów pdf (w tym procedura dotycząca postępowania w przypadku myśli samobójczych)

Budowanie biznesu Konsultanta Kryzysowego w praktyce

Dedykowane szkolenie dot. marketingu i sprzedaży usług Konsultanta Kryzysowego™

Podstawy Psychologii

Kurs dodatkowy, uzupełniający wiedzę Konsultantów Kryzysowych o istotne aspekty psychologii osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej oraz psychologii emocji i motywacji

O prowadzącej

Nazywam się Agnieszka Stążka-Gawrysiak. Jestem coachką kryzysową certyfikowaną przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu (IPTK), a także certyfikowaną Trenerką Pozytywnej Psychologii Kryzysu. Jako jedna z 16 osób w Polsce mam uprawnienia do prowadzenia szkolenia certyfikacyjnego IPTK Konsultant KryzysowyTM, którego ukończenie jest niezbędnym warunkiem wstępnym uzyskania certyfikatu Mentora KryzysowegoTM lub Terapeuty KryzysowegoTM. 

Jestem też coachką, mentorką i facylitatorką podejścia Self-Reg, które pomaga zrozumieć stres i lepiej zarządzać napięciem i energią. Pracuję indywidualnie i grupowo głównie – ale nie tylko – z mamami, które zmagają się z nadmiernym stresem, złością, kryzysem. Pomagam im odzyskać spokój i stworzyć piękną codzienność, a dzięki temu – wyposażyć dzieci w szczęśliwe dzieciństwo.

Prowadzę też blog DyleMatki.pl i napisałam trzy bestsellerowe książki o samoregulacji dla dzieci i dorosłych z serii „Self-Regulation”.

Prywatnie jestem żoną i mamą trzech synów w wieku 11, 9 i 6 lat.

O prowadzącej

Nazywam się Agnieszka Stążka-Gawrysiak. Jestem coachką kryzysową certyfikowaną przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu (IPTK), a także certyfikowaną Trenerką Pozytywnej Psychologii Kryzysu.

Jako jedna z 16 osób w Polsce mam uprawnienia do prowadzenia szkolenia certyfikacyjnego IPTK Konsultant KryzysowyTM, którego ukończenie jest niezbędnym warunkiem wstępnym uzyskania certyfikatu Mentora KryzysowegoTM lub Terapeuty KryzysowegoTM. 

Jestem też coachką, mentorką i facylitatorką podejścia Self-Reg, które pomaga zrozumieć stres i lepiej zarządzać napięciem i energią. Pracuję indywidualnie i grupowo głównie – ale nie tylko – z mamami, które zmagają się z nadmiernym stresem, złością, kryzysem. Pomagam im odzyskać spokój i stworzyć piękną codzienność, a dzięki temu – wyposażyć dzieci w szczęśliwe dzieciństwo.

Prowadzę też blog DyleMatki.pl i napisałam trzy bestsellerowe książki o samoregulacji dla dzieci i dorosłych z serii „Self-Regulation”.

Prywatnie jestem żoną i mamą trzech synów w wieku 11, 9 i 6 lat.

Termin i miejsce szkolenia

Konsultant Kryzysowy™

Szkolenie w formie warsztatu online (na żywo na platformie zoom)

12-13 listopada 2022 r.
sobota-niedziela: 9:30-17:30

Zajęcia mają charakter warsztatowy, z interakcją, dyskusją, ćwiczeniami, analizą przypadku, demo. W trakcie warsztatów widzimy się i słyszymy.

Rezerwacja miejsca

Rezerwacja miejsca

OPINIE

Co mówią o szkoleniu jego uczestnicy?

Monika Baran

Szkolenie, „Konsultant Kryzysowy” prowadzone przez Agnieszkę jest bogate w treści i wiedzę praktyczną prowadzącej, która w sposób delikatny ale zdecydowany wprowadza w zakamarki pracy konsultanta kryzysowego. W trakcie szkolenia poznacie użyteczne narzędzia potrzebne w pracy konsultanta kryzysowego. To co oddaje szkolenie z Agnieszką to atmosfera bezpieczeństwa wspierająca proces uczenia się. Bardzo polecam kurs prowadzony przez Agnieszkę.

Monika Baran
coach, trener odporności psychicznej

Gosia Całus

Z całego serca polecam szkolenie z Agnieszką! Treści merytoryczne zostały opracowane i przedstawione na najwyższym poziomie. Poza tym ogromną wartością, była dla mnie atmosfera jaką zbudowała Agnieszka z uczestnikami oraz dzielenie się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą odnośnie kryzysu i pracy z ludźmi. Wyniosłam dla siebie dużo wiedzy, przemyśleń i motywacji do działania. Dziękuję!

Gosia Całus

Adam Gieniusz

Bardzo polecam to szkolenie. Uważam, że to jest „lektura obowiązkowa” dla coachów i konsultantów wszelkiej maści, żeby jeszcze lepiej pełnić swoje role (niezależnie od tego, czy po warsztacie z Agnieszką pójdzie się dalej ścieżką, która się otwiera czy nie). Dodam jeszcze, że ja nie zdecydowałem się na kontynuowanie tematu po swoim szkoleniu, ALE samo szkolenie jest warte każdej wydanej złotówki i bardzo mi pomogło w tym, co robię w swoich rolach zawodowych

Adam Gieniusz, Executive Coach, Trener Biznesu

Sandra Kraszewska

Po Agnieszce spodziewałam się bardzo dobrej jakości szkolenia i zdecydowanie się nie zawiodłam! Agnieszka jest niezwykle profesjonalna, a przy tym otwarta i bardzo wspierająca. Atmosfera podczas spotkań dawała poczucie bezpieczeństwa i zachęcała do dyskusji. Polecam każdemu!

Sandra Kraszewska

Jeśli masz pytania, napisz do mnie!

Wyślij wiadomość na: info@dylematki.pl